dompa (dom-pa)

délková míra zvíci rozpjatých paží; sáh.