dordže (rdo-rdže)

malé rituální žezlo ve tvaru hromoklínu, nezbytná součást téměř každého náboženského obřadu v Tibetu (skrt. vadžra).