Dordže Džigčhe (Rdo-rdže Džigs-bjed)

zastrašující ochranné božstvo z kategorie jidamů. Zobrazován obvykle s několika hlavami, z nichž ta nejspodnější je býčí, a s bezpočtem rukou, v nichž třímá zbraň. Pokládán za hlavní ochranné božstvo Congkhapovy sekty Gelugpy.