dubthab (sgrub-thabs)

metoda "krocení" zlých duchů a jejich "přinucení" vstoupit do služeb člověka. Zvláštním druhem je tzv. dubthab dagpo (sgrub-thabs drag-po) neboli "strašlivý dubthab", ritus, který má způsobit smrt toho, proti komu je namířen.