Džampäjang (Džam-pa i-dbjangs)

Dosl. "s líbezným hlasem", lamaistické božstvo z kategorie bódhisattvů, zosobnění moudrosti a výmluvnosti, patron vzdělanců. Zobrazován s knihou poznání v levé a mečem v pravé ruce. Skrt. Maňdžughóša.