džowo (džo-bo)

pán; ctihodný (v osloveních), méně vznešené než rinpočhe.