Gandän (Dga -ldan)

jeden ze tří největších klášterů vládnoucí sekty Gelugpy, ležící asi 40 km severovýchodně od Lhasy. Založen roku 1409 Cogkhapou, jehož ostatky jsou tam také uloženy.