Gelugpa (Dge-lugs-pa)

dosl. "sekta ctnostné řehole", založená počátkem 15. stol. Congkhapou, nazývaná též "žlutá" (podle barvy obřadního roucha jejích příslušníků). Dnes vládnoucí sekta v Tibetu, k níž patří dalajlamové i pančhenlamové.