gjalcchän (rgjal-mcchan)

dosl. "emblém vítězství", nejčastěji kuželovitý předmět (dřevěný či kovový), zdobený barevnými fábory a vztyčený na žerdi, případně umístěný na střechách domů a chrámů.