gjaling (rgja-gling)

dechový hudební nástroj, připomínající píšťalu či hoboj.