gjalpo (rgjal-po)

král; v běžné mluvě vůbec označení každého, i menšího vládce.