gjalpo čhungčhung (rgjal-po čhung-čhung)

dosl. "maličký, tj.bezvýznamný král"; "králíček" (hanlivě).