Gjamda (Rgja-mda )

město ležící asi 200 km východně od Lhasy na důležité silnici, spojující Tibet s vnitřní Čínou. Odtud vycházejí tibetské karavany směřující do Čhamda a přes Darcendo dále na S čchuanu.