gju (rgju)

prvotní či hlavní příčina (vzdálená), která je určující, na rozdíl od kjen, příčiny druhotné či vedlejší (bezprostřední), která je pouze dotvářející či modifikující.