Gog a Magog

???"pekelné národy" zahnané na dálný východ Alexandrem Velikým, podle proroctví se objeví a ztrestají křesťany za jejich hříchy???