gönpa (dgon-pa)

společné obydlí mnichů, klášter (někdy přepisováno též gompa). Obvykle větší či menší osada, v níž je několik dacchangů (grwa-cchang) neboli "kolejí" či "fakult", cuglagkhangů (gcug-lag-khang) neboli "chrámů", lhakhangů neboli "svatyň" a jiných budov. Všem společný je cchogkhang (cchogs-khang) či dukhang ( du-khang) neboli "kapitula či shromáždění". Mnišské cely se nazývají dašag (grwa-šag), příbytek lamy-převtělence se nazývá kharpa.