húm

mystické zvolání, projev hněvu a hrozby, používané k zaříkávání zlých duchů; též závěrečná slabika magické formule óm, mani padme, húm!.