Landor, Henry Savage (1865-1924)

Anglický viktoriánský cestovatel a dobrodruh. Procestoval téměř celý svět, zvláště východní Asii, v r. 1897 i Tibet. Do Lhasy se však nedostal, byl Tibeťany zajat, mučen a jen stěží unikl smrti.

Související výpravy: Dílo: