jamen (čín. z mandžuštiny)

obecní kalendář; úřadovna místních čínských úřadů (před vznikem ČLR).