Jarlung (Jar-lung, resp. -klungs)

kraj v jihovýchodním Tibetu se správním centrem v Cethangu, na pravém břehu řeky Cangpo. Pokládán za nejúrodnější kraj v zemi; zde se nacházelo sídlo prvních tibetských králů legendárního období (do 7. stol. n. l.).