Ješe Künzang (Je-šes Kun-bzang)

osobní jméno s významem "moudrost a všedobro".