Ješe-ngadän (Je-šes lnga-ldan < ilga-dang-ldan-pa)

dosl. "obdařený Paterou moudrostí" (skrt. Paňčadžňána), epiteton lamů-převtělenců ngarongského kláštera, jejichž posloupnost se datuje od Mipham Rinčhena v 11. stol. Výklad o "Pateré moudrosti".