Jongdän (Jongs-ldan) dříve psán též Yongden

osobní jméno s významem "ten, jenž má vše, dokonalý".