Kailás

Posvátná hora u jezera Manasaróvar, tradiční poutní místo.
Hora Kailás, ležící v západním Tibetu, je místem, kde se setkávají čtyři náboženství: buddhismus, hinduismus, bön a džinismus. Společná existence těchto náboženství na jednom poutním místě je poklidná a přátelská.
Počáteční zmínky o posvátnosti hory Kailás a jezera Manasaróvar můžeme najít ve védském náboženském systému, který předcházel hinduismu. Jak vznikla tradice poutí již není možno zjistit. Je pravděpodobné, že roli zde hrál jak tvar a vzhled hory, tak čtyři významné řeky, které pramení v její blízkosti.
Fyzicky velmi náročnou pouť k hoře i samotnou parikramu, poutní okruh kolem ní a jezera Manasaróvar, vykonávají poutníci pěšky. Často s minimálním vybavením, což může v nadmořské výšce kolem pěti tisíc kilometrů znamenat i ohrožení života. Vykonání parikramy přináší velké karmické zásluhy a pokrok na cestě k probuzení. Někteří z poutníků vykonávají tuto namáhavou cestu tak, že se s modlitbou pokloní až k zemi a popojdou vždy jen o délku svého těla.
Pro buddhisty je Kailás sídlem Demčhoga a jeho družky Dordže Phamo, gigantickou mandalou ležící v krajině, s okolními vrcholky zasvěcenými bódhisattvům. Poblíž meditovali dva největší učenci, Padmasambhava a Milaräpa, událo se zde i vítězství buddhismu nad bönem v podobě magického souboje Milaräpy a Naro Bön-čhunga.
Pro hinduisty je vrcholek hory sídlem Šivy a jeho družky Parvátí, místem, kde Šiva tančí svůj kosmický tanec a kde medituje jako vzor jogínů. Skrze jeho kadeře stéká z nebe na zemi řeka Ganga. Jezero Manasaróvar je pro ně posvátnou očistnou nádrží, kterou ze svého ducha stvořil Brahma.
Pro následovníky tibetského náboženství bön je Kailás místem, kde na zem z nebes sestoupil Tönpa Šenrab a duchovním středem starobylé říše Žangžung. Horu obcházejí svým vlastním způsobem, proti směru hodinových ručiček.
Pro přívržence džinismu je hora Kailás posvátná proto, že první tvůrce brodu, tírthangkara jménem Rišábha, dosáhl na jejím vrcholu pomocí asketické smrti vyhladověním probuzení.
Hora Kailás je poměrně často, i když ne bezvýhradně, spojována se středem světa – mytickou horou Méru. Na jejím vrcholku se podle některých tradic nalézá hlavní město bájné říše Šambhaly, Kálapa, jehož vládcem je Rudra Čakrin.
(Podle Jaroslavy Smištíkové)