Badmajev, Nikolaj Nikolajevič (1879-1939)

Synovec proslulého předrevolučního tibetského léčitele P. A. Badmajeva zasvětil celý svůj život tibetské medicíně. Pravděpodobně působil už na dvoře ruského cara. Stál u zrodu oddělení východní medicíny při Všesvazovém institutu experimentální medicíny SSSR a v průběhu 20. a 30. let dvacátého století byl lékařem sovětských mocenských špiček. Díky odborné erudici léčil nejvyšší stranické činitele, maršály, čekisty i umělce (např. Molotova, Vorošilova, Tuchačevského, Gorkého nebo Tolstého). Kvůli osobním vazbám s vrcholnými politiky byl však roku 1938 uvězněn a o rok později popraven, coby člen "panmongolistické buržoazní nacionalistické organizace".