khänpo (mkhan-po)

opat kláštera; též představený klášterní školy, případně některé z jejích fakult (např. tantriků-gjüpů).