kharpa (mkhar-pa)

samostatný příbytek uvnitř kláštera, patřící lamům-tulkuům a sloužící někdy pohostinským účelům.