khatag (kga-btags)

obřadní hedvábná stuha, vyměňovaná na znamení úcty, případně jako projev díků, přání šťastné cesty apod.