kjabgön rinpočhe (skjabs-mgon rin-po-čhe)

dosl. "vzácný ochránce".