kjabsu čhio! (skjabs-su mčhi o)

dosl. "utíkám se pod ochranu", rozumí se pod ochranu Tří skvostů (Könčhog sum, totiž Buddhy, jeho učení (dharma) a mnišstva (sangha); závěrečná část obvyklé modlitby.