Könčhog (Dkon-mčhog)

dosl. "nejvzácnější"; protestantští misionáři, působící v Tibetu koncem minulého a počátkem tohoto století, zavedli užívání tohoto termínu i označení pojmu křesťanského Boha. Katoličtí misionáři razili pro týž pojem termín Namgji dagpo (Gnam-gji bdag-po), "Pán nebes".