Könčhog sum (Dkon-mčhog gsum)

dosl. "Tři skvosty" (skrt. Triratna), totiž Buddha, jeho učení (dharma) a jeho následovníci (sangha)