Kongpo (Kong-po)

oblast v nejvýchodnější části Předního Tibetu se správním centrem ve městě Gjamda.