Küntu Zangpo (Kun-tu Bzang-po)

dosl. "universální dobrota" (skrt. Samantabhadra), bódhisattva považovaný za "duchovního syna" nebeského buddhy Vairóčany. V Číně, jmenovitě na O-mej-šanu, uctíván pod jménem Pchu-sien.