kušo, kušog (sku-šogs, resp. -gžogs)

hovorová forma místo spisovného kužab (sku-žabs),pán, resp. paní, s uctivým přízvukem (asi jako angl. Sir, franc. Madame). Ve spojení kušo rinpočhe nejuctivější oslovení, jaké v Tibetu existuje, vyhrazené zpravidla jen dalajlamům a pančhenlamům, ale někdy tak žáci nazývají i své učitele.