lama (bla-ma)

dosl. "nemající nad sebe vyššího", označení striktně vyhrazené toliko pro příslušníky nejvyšší církevní hierarchie v Tibetu (převtělenci-tulkuové, představení klášterů, mniši-učenci apod.). V Evropě nesprávně užíváno jako název pro tibetské mnichy vůbec (odtud též pojmenování, nepřesné, tibetského buddhismu jako lamaismus).