Lhabcünpa (Lha-bcun-pa)

věhlasný tibetský lama 17. století, šířící horlivě lamaismus v sousedním Sikkimu a uctívaný jako patron této země.