Lhündub (Lhun-grub)

osobní jméno s významem "Zázračně stvořený".