lunggompa (rlung-sgom-pa)

Člověk praktikující dechové cvičení.