Mahákála (skrt.)

tib. Nagpo čhenpo (Nag-po čhen-po), dosl. "Velký černý", původně hinduistické božstvo, které lamaismus převzal do svého panteonu a zařadil mezi tzv. čhökjongy neboli "ochránce nauky".