mandala (skrt.)

původní význam "okruh, sféra", čímž se v kontextu náboženského ritualismu rozumí kruhově vyznačený prostor, chráněný před nepříznivými vlivy, v němž lze provádět ten který obřad (invokaci, meditaci, exorcismus, ofěru apod.). Tento "kruh" bývá často nahrazován symbolickým nákresem (diagramem), na němž jsou patřičná božstva rozestavena v předepsaném pořádku.