Milaräpa (Mi-la-ras-pa)

vlastním jménem Žäpa Dordže (Bžad-pa Rdo-rdže, 1040-1123), známý poustevník a básník, příslušník sekty Kagjüpy. Autor díla zvaného Gurbum (Mgur- bum) neboli "Sto tisíc zpěvů", v němž kreslí obraz tibetské krajiny a zachycuje všední dny svých současníků. Jedno z nejpopulárnějších děl tibetské literatury.