Mindolling (Smin-grol-gling)

klášter "dokonalého vysvobození", proslulé středisko sekty Dugpy ( Brug-pa) jihovýchodně od Lhasy na pravém břehu řeky Cangpo.