Mipham Rinčhen (Mi-pham Rin-čhen)

dosl. "vzácný nepřemožitelný", jméno legendárního lamy z 11. století, žáka Atíšova, zakladatele ngarongské gönpy. Znám též jako Mipham Divotvorce (dubthob).