mopa (mo-pa)

věštec, jasnovidec. Jeho postavení je považováno za nižší, nežli je postavení cipy, resp. ngönšeho.