namše (rnas-šes), vlastně nampar šepa (rnam-par šes-pa)

filosofický termín pro "vědomí", schopnost uvědomovat si svou existenci i jevy okolního světa.