Ngarong (Lnga-rong)

dosl. "Pět údolí", místní jméno v amdoském kraji severně od jezera Kökenúr, s proslavenou poustevnickou gönpou, založenou podle tradice v 11. století Mipham Rinčhenem.