nirvána (skrt.)

cíl duchovního snažení všech buddhistů; vymanění se z koloběhu ustavičného znovuzrozování (sansára) tím, že bytost v sobě potlačí "touhu" po životě a po všem, co jej obklopuje (zrození je výsledkem "touhy", vychladnutím této "touhy" se přetne bludný kruh opětného zrození). Je tedy nirvána stav jakéhosi duchovního "vysvobození". Z jiného pohledu opět, jelikož bolest je průvodním zjevem, ba synonymem existence, lze nazvat dosažení nirvány též "vysvobozením z bolesti", stavem "dokonalé úlevy". Pojem nirvány však nikterak neimplikuje představou smrti, fyzického zániku dotyčné bytosti. Vymýtí-li totiž člověk v sobě všechen egoismus, vede-li řádný život a koná spravedlivé skutky, může dosíci nirvány už v nynější existenci.