ňerpa (gňer-pa)

osobní manažer velkých lamů, intendant.