ňingdže, ngancchö gjalpo la! (sňing-rdže nga-ccho i rgjal-po lags)

dosl. "slitování, náš pane králi!".